การอบรม KM Faccilitrator

 

การอบรม KM Faccilitrator เป็นการอมรมสัมมนาผู้ส่งเสริมการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย สธน.ทอ.ส่ง น.ท.สุรเดช วิธิศิลป์ ตำแหน่ง หน.ผสฎ.กฎก.สธน.ทอ.เป็นผู้แทนเข้าร่วมการอบรมสัมมนา

ไฟล์แนบ
รายงานผลการสัมมนาการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้.pdf

ผู้บังคับบัญชา

Administrator