พิธีปิดและมอบรางวัลในการแข่งขั...

พิธีปิดและมอบรางวัลในการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๐
ไฟล์แนบ
20170202-.jpg

ผู้บังคับบัญชา

Administrator